فرم استخدام

"(الزامی)" indicates required fields

نام و نام خانوادگی(الزامی)
تاریخ تولد(الزامی)
وضعیت تاهل(الزامی)
وضعیت نظام وظیفه(الزامی)
نشانی محل سکونت
میزان تحصیلات
لطفا میزان تحصیلات خود براساس مقطع تحصیلی به ترتیب در صورت دارا بودن مدرک مورد نظر (دیپلم-کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد) تکمیل نمایید و پس از تکمیل بر روی دکمه + کلیک تا ردیف جدید برای شما باز شود.
مقطع تحصیلی (دیپلم-کاردانی – و…)
رشته تحصیلی
معدل کل
زمان فارغ التحصیلی
نام محل تحصیل/شهر
 
سوابق شغلی
لطفا اطلاعات سوابق شغلی قبل خود را به صورت کامل وارد در هر مرحله پس از تکمیل اطلاعات بر روی دکمه + کلیک نموده تا ردیف جدید برای شما باز شود.
نام محل کار
سمت
مدت همکاری (ماه)
آخرین حقوق (تومان)
علت قطع همکاری
 
میزان آشنایی با زبان انگلیسی
مهارت ها
لطفا مهارت های خود را به صورت کامل وارد در هر مرحله پس از تکمیل اطلاعات بر روی دکمه + کلیک نموده تا ردیف جدید برای شما باز شود.
نام نرم افزار
مدت دوره
محل آموزش
میزان تسلط
تاریخ گذراندن دوره